Doelstelling

 

In de energievoorziening van de toekomst zijn decentrale duurzame energie, interactie met de eindgebruiker en tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers en –leveranciers onderling, essentieel. Technologische innovaties en nieuwe diensten moeten dit alles mogelijk maken, én de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden.


Om dit te realiseren, heeft Smart Energy Collective de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen, testen en – samen met eindgebruikers – in de praktijk demonstreren van verschillende combinaties van geïntegreerde, interoperabele slimme energiediensten met innovatieve technologieën en infrastructuren. De keuze van deze combinaties is zodanig dat ze ingezet kunnen worden voor meerdere gebruikersgroepen en er bij grootschalige invoering een positieve business case ontstaat.
  • Het opzetten van een open innovatieomgeving en de bijbehorende organisatie om versneld te kunnen leren en producten en diensten snel naar de markt te kunnen brengen.
  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke markt voor intelligente energienetwerken met voldoende schaalgrootte.

 

Op deze manier wil Smart Energy Collective ook een belangrijke bijdrage leveren aan standaardisering. Net zoals met bijvoorbeeld het mobiele telefoonnetwerk of Wifi: één standaard, waaromheen talloze producten en diensten van verschillende aanbieders ontstaan.

 


 

Home
Smart Energy Collective
Doelstelling
Fasering
Partners
Zeven concepten
Vijf projecten
Nieuws & Media
Informatiemateriaal
Inloggen partners
Contact
Disclaimer Privacybeleid English