Dislaimer

 

De op deze website getoonde informatie is door Smart Energy Collective op zorgvuldige wijze opgesteld. Smart Energy Collective geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Deze kan door Smart Energy Collective van tijd tot tijd worden aangepast, hoewel zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het actualiseren ervan of het verbeteren van eventuele fouten. Hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De beslissing om zo’n link of verwijzing al dan niet op te nemen is niet gebaseerd op een beoordeling ervan door Smart Energy Collective, noch op enige goedkeuring ten aanzien van de kwaliteit, waarde of enig ander kenmerk van de betreffende partij.

Smart Energy Collective aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of enige externe website waarnaar wordt doorverwezen en/of fouten als gevolg van onjuistheid, incompleetheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen geval zal Smart Energy Collective aansprakelijk zijn voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van, of verband houdt met, het gebruik van de informatie op deze website. Smart Energy Collective is niet aansprakelijk voor virussen op de website.

Smart Energy Collective behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten) voor die verband houden met de informatie die op deze website verstrekt wordt (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Energy Collective is het verboden de informatie op deze website te gebruiken, produceren of beschikbaar te stellen aan derden. Deze disclaimer en website zijn opgesteld volgens het Nederlands recht, dat erop van toepassing is.

 

Home
Smart Energy Collective
Zeven concepten
Vijf projecten
Nieuws & Media
Informatiemateriaal
Inloggen partners
Contact
Disclaimer Privacybeleid English